Leie Gamle Total Scene?

Vi har lokaler til ca. 200 personer for utleie. Her kan du feire bursdagen, arrangere egne konserter, eller what ever! Dette lokalet er også mulig å leie alle ukedager for bandøving, teaterøving, dans, etc…